Sau nhiều ngày mò mẫm cái mạch camera con s4 E330L này cũng done các bác ạ

nhận máy vào camera trước là treo chết cứng luôn

sơ đồ thì k có, i9500 hay i9505, E300 thì làm nhiều

con này giờ mới làm, mò,dò nhổ cả ic nguồn ra dò chân theo kn làm mấy e s4 kia

ông trời k phụ người có công mà

mừng quá hii
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]