Em vua nhân duoc con may cua khach la con sky a760s khach bao dang dung tu dung mat nguon.e tuong het pin nhung khong phai.em dem kep dong thi bao chap,e xem co con nao nong khong thi khong co con nao bi nong het.bac nao da lam qua benh nay chi dum e voi.em cam on


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]