Đầu tiên xin cám ơn tất cả các anh em đã sử dụng tool xúc xích của KB thời gian vừa qua.
-Như anh em đã biết tool xúc xích 3 của KB đã support hầu hết các máy samsung , lg , sky , motorola , oppo....
-Với tool xúc xích 3 anh em chạy trên máy S5 sẽ bị lỗi hiển thị (các icon sẽ biến thành con android hết)
-Nay KB ra tool xúc xích...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]