Samsung Galaxy Note 3 N9005 Tiếng Việt 4.4.2:

File: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Tool:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Link Download Siêu Tốc Google (N9005 Tiếng Việt Stock Rom) Giúp Anh Em Load Nhanh Khi Cần.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]