rom and tool
android 4.4.2

hãy thanks nếu cảm thấy hữu ích

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]