Tình hình là mình đang rất cần flash file. pac của con Mixc X5 chạy chip SC7710 (tên đầy đủ của nó là mixc X5 SC7710 Android 4.1.2, ở ngoài vỏ nó có để chử Sony), anh em ai có máy mới read hộ em ( để em dùng upgrade download chạy lại), cứu em chuyến này đi ạ (em nhận máy khách chạy bị treo rùi)! Em xin chân thành cảm ơn!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]