Nhận cây máy F320 vào camera sau treo máy

camera trước bình thường

mày mò sơ đồ thì k có

câu con rệp k đ

lọ mọ buổi chiều cũng done

em chỉ đưa thông tin thôi nhé, để ace mạnh tay múc. chứ shared cái hình lại,lại có cụ gì.....hp vô chém quá đơn giản cũng shared, xấu hổ quá

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]