file build tar add Root trên nền stock N7102ZNUEML1
add CH-PLAY xóa app china không cần thiết
tạm ngừngAE cmt tks ,cho điểm nhiệt tình pass sẽ vào inbox
link sẽ xóa trong 3 ngày
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]