tình hình là em nhận máy sam sung mini g730a hàng xách tay at$t chưa unlock nhưng vì em nó dang ở fw 4.4.2 em root mọi cách không được có cách nào hạ về 4.2.2 để root rồi unlock không ạ cả nhà ai làm qua xin chỉ giáo giùm em vì không z3 nên dành phải ráng kiếm file cày hicic:66::">


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]