E nhận cây c5 dùng hay đơ, e dùng phoneix chạy lại pm.hiện ok hết rồi.xong giờ bật nguồn cứ như vậy.e bật nhìu lần thì nó báo lỗi khởi động, cần liên hệ nsx.pro nào cứu e vs a


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]