e nhận cây E63 trắng màn hình, kẹp đồng hồ kim treo cao tít, sờ thấy ic nguồn nóng bỏng tay. cái này có phải chết ic nguồn k ạ, máy bị rơi đất ạ.các bác tư vấn e với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]