tình hình e nhận 1 kay gt 5360 chập nút thay xong ngon nghẻ mất sóng ai biết chia sẻ e với ạ ..tkanhs


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]