Tiếng việt Samsung Galaxy J N075 (SC02F) ,hard reset không mất tiếng việt,ko cá nhân hóa,xóa bỏ ứng dụng JAPAN ko dùng đến.File đang upload,sẽ share trong thời gian gần nhất.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]