- Chế độ hoạt động:

+ Với các loại khí dễ cháy/Metan CH4: dùng đầu dò hồng ngoại/phân tán xúc tác

+ Với các loại khí oxy và khí độc: dùng đầu dò điện hóa

+ Với CO2: dùng đầu dò hồng ngoại IR

+ Với các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOCs: dùng đầu dò ion quang hóa

- Dải nhiệt độ hoạt động: -20 đến 55°C;

- Dải độ ẩm: 15% đến 95%

với tư cách là một nhà cung cấp thiết bị y tế có giá cả hợp lý nhất, chất lượng tốt nhất và dịch vụ...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]