Search hoài ko thấy nên làm 1 cái và post lên cho 4rum có thêm data.
Quất thêm chữ "Phớt In the Quơ" cho nó hoành tá tràng,AE ai làm qua rùi thì chém nhẹ nha [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]