Hướng dẫn cho anh chị em khi gặp phải máy này:
1. Root phone bằng iRoot (VRoot)
2. Tạo CWM tự động bằng MTK Droid Tool
3. Flash file zip này để có tiếng Việt và giao diện samsung Note 3 cực đẹp...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]