e dang chay con nokia x thì mất điện máy bật bây jo chi rung ae nào có cahk khắc phục giúp 1 tay nhà có atf nhung chua acti jtang


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]