tình hình là e mới nhận con máy s7270 sam sung bi rơi nước e sấy khô vệ sinh kỹ rồi nhung bị liệt cảm ứng, thay cảm ứng khác cũng không được bác nào gặp rồi giúp e với. thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]