tình hình mới nhận 1 e 5360 treo logo .và không nhận cáp usb .gym vào vẫn báo sạc .đã thay chân sạc nhưng vẫn không xong ae ai gặp qua xin giúp nhiệt tình . tks ae trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]