Em nhận con máy nầy 3 hôm nay rồi,mà tìm diver ko có anh em nào đã làm qua giúp thằng em với,cái diver nầy chúi quá rùi [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]],em đang gấp lắm anh em nào giúp em


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]