Dành cho 4.3 .4.4.2 đều OK
Đầu tiên các bạn Root và flash modem MDC (Cả 2 thực hiện qua Odin 1.85 ,flash cái nào trước cũng được) :

Root
:
MDC Modem :...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]