ae cô chú bác nào có rom dùng t889 cho em xin....
up mấy rom rồi mà mối rom có một lỗi khác nhau..
ae nào có cho e xin...khách nhè quá

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]