mới nhận khách cây 1280 nt thì bình thường.nhưng khi gọi bi trắng màn hình .....ai đã làm qua giúp mình nhé


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]