Em nhận máy của khách treo LOGO. máy vẫn báo sạc nhưng không nhận USB. Đã thay chân sạc. Đo áp USB vẫn có. Bác nào đã làm qua chia sẻ em cách xử lý với.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]