như tiêu đề trên em nhận 2 cây tình trạng như trên , em thay nút nguồn not ok , cách ly đuôi sạc not ok , thay ic nguồn not ok , chạy pm lại not ok . hết cách nhờ anh em giúp đỡ . thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]