minh nhận con lumia x main zin chưa sữa gì vào wifi không tìm thấy được ae có làm qua xin giúp em đã chạy lại rối nhưng không hết


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]