Hiện e đang gặp tình trang sau khi flash ROM xong..máy cắm sạc vào thì không báo sạc nhưng vẫn lên % Pin. Đến khj rút sạc ra lại sụp nguồn mở nguồn lên thì riset đi riset lại ở logo GALAXY NOTE2... Cắm sạc vào thì khởi động lên bình thường..!
Em úp thử ROM Stock 4.3 vẫn vậy..Úp lại 4.4.2 TV linhbs vẫn vậy..!
Không biết bị nguồn hay bị pin mấy xếp giúp e với [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]