Nhận cây máy lúc thì lên treo logo,lúc xài bt

pin thì lúc nào cũng báo 100%, xài mê mỏi k rớt pin

lâu lâu còn thêm cái bệnh: nguồn quá nóng vui lòng tắt máy

thay ic nguồn done

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]