Tuy Model này không còn xa lạ với những ace em mobile chúng ta
Do nhu cầu thời @ và ace yêu khoa học tay không đong lúa nay mình hướng dẫn ace Flash LG-GT505 By Tool
Tuy đơn giản nhưng nhiều ace vẫn không biết cách Flash By Tool

Các bước chuẩn bị Flash cho LG-GT505 pin nạp ít nhất phải được 50%,Và LG GT505 TV+Tool+Driver Download : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

ace Download về giản nén để ra ngoài detop để làm cho nhanh nhé
hướng dẫn bằng ngôn...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]