tình trạng máy treo logo ace ai có file full con masstel m500 chíp mtk 6577 này cho em xin với . file bin hoặc file tool gì củng được .thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]