1202 của e kẹp nguồn kim treo 2 vạch đứng im ,thay cặp nguồn máy sống sang vẩn vậy , làm chân cpu lun rồi ,không biết bị gì nửa ae làm qua giúp e tí


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]