tình hình là em nhận con lumia x vào camera thì treo máy tình trạng máy máy bi vô nước đã vệ sinh sạch sẽ rối nhưng không được ae co làm qua xin chỉ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]