Trước hết mình xin chào toàn thể anh em Việt Nam GSM! Mình xin cảnh báo anh em về việc update Sony Z1 C6902 và C6903 lên bản 4.3.
Các chi tiết dẫn tới máy Brick!
Máy: Sony Z1 6903 , FW 4.2.2
Frimware: C6903_14.2.A.0.290_Generic MEA_1277-2882_R2B.tft
Flashtool: V09.11 mình đã tham khảo nguồn trên XDA chạy bằng flashtool V09.13 củng not oke nha
Sau khi update xong máy không hoạt động nữa đèn led không báo bật không rung! Bấm volum up + Power cũng không động tỉnh gì cắm cáp vào máy tính không nhận...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]