Tình hình là em có 1 máy lumia 635h không nhận cảm ứng, thay màn hình cảm ứng khác cũng không được,
Vậy nên, mong mọi người chỉ phương pháp cứu chữa . Xin cảm ơn!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]