mình nhận cây nokia 6230 đồ cổ, bị hiện tượng mic nói nghe nhỏ xíu (không nghe luôn). mình đã thay mic khác mà cũng không hết nên làm theo mấy bác là tháo bỏ con tụ đôi c288. khi tháo bỏ xong thì mở nguồn không lên luôn. bác nào đã làm qua chỉ giáo với, thanks all.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]