em lâm nạn máy này bị treo logo đã read file ra rồi fomat.fomat xong máy không lên nguồn đã nạp lại file vừa read ra nhưng không được ace trên diễn đàn ai có file cho em xin với ak.em cảm ơn [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]