e đã thay hết ic đường xạc e đo thì 2 chân bên trái mất áp ko biết đi vào con nào ae nào làm qua rồi giúp e với
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]