như tiêu đề máy của khách rơi nước em vệ sinh sạch sẻ rồi mà vẫn không dc.em đã thay màn khác rồi not ok.ace ai biết xin chỉ dùm em với ạ.
Thank's all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]