tình hình là em có nhận cây lumia x dua sim .lắp pin vào không bật nguồn cũng nên chữ nokia rồi báo quả pin đang chạy .em đã tháo chân sạc ma vẫ báo,máy đã đi bảo hành về nhưng không được bác nào lam qua giúp em một tay

Dòng này chưa có Box riêng . sau cho Nokia X , XL , X2 sang Box LUMIA nhé bạn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
g[/IMG]

- - - Updated - - -

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]