e nhận máy của khách bị đập gãy chân pin nữa . hàn lại bật lên nguồn thì thấy nó tự báo sạc .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]