LongCaGSM 0907685453 Nhận Repair IMEI Certi Fail Note 3 Note 4 S4 S5 Sprint Verizon lấy liền tại TpHCM.

.Những máy CDMA Sprint Verizon hay AU unlock xong không có sóng chúng tôi nhận fix sóng.

--Repair imei Certi Fail G900P, Repair imei Certi Fail G900V, --Repair imei Certi Fail N900P,--Repair imei Certi Fail N900V

--Repair imei Certi Fail Note 3

--Repair imei Certi Fail Galaxy S4 Sprint L720T

--Repair imei Certi Fail Note 3 Sprint

--Repair...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]