như tiêu đề em nhận máy khách, tình trạng vỡ hết màn thay màn vào lên nhưng ko thoát được chế độ máy bay.vẫn có imel.đã chạy lại ko hết
chú ý
*bài viết sai box đã chuyển đúng box thank![Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]