khơi động có chuông xong 1 tý đứng nguyên như bị đơ ..cắm sạc vẫn hiện sạc. vào recovery wipe vẫn vậy ..uprom online +offine not ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]