anh em ai có rom tiếng việt sài ổn dịnh cho em xin vói. lg-su640 tiếng việt. máy hàn xách tay


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]