mình nhập 5 key 4 8G của bọn tàu khựa về đều lock AT&T mình mở dc 4 key còn 1 key báo vậy ai biết chỉ mình với có cách nào không . giờ mà gửi lại sang bên kìa thì ăn cái 2 tháng mới chuyển về thì chắc bá linh kiện cho nhanh .

Mở khóa số yêu cầu: 2014868244
Cảm ơn bạn đã liên hệ với AT & T về mở khóa thiết bị di động của bạn.
Thật không may, yêu cầu mở khóa của bạn đã bị từ chối bởi vì:
Bạn chưa thực hiện hợp đồng dịch vụ của bạn.
Bạn có thể [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ] một yêu cầu mới khi bạn hoàn thành hợp đồng dịch vụ của bạn.
Câu hỏi? Xin vui lòng gọi 800.331.0500, hoặc quay số 611 từ điện thoại không dây AT & T của bạn.

thanks anh em giúp hixxxxxx nhọ hết cả năm rồi mà sang năm nay vẫn nhọ hixx chán . hết 5 lock lại đến 4 lock huuuuuuu giúp mình với
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]