SAMSUNG GALAXY A5 SM-A500S LOCK PLEASE CALL ME FIX OK
Nhận máy bị khóa nhà mạng please call me.

Fix vĩnh viễn không bị lock lại.
Không bị mất hoặc thay đổi số imei như cách fix lock truyền thống.
Fix done thông tin cho ae thấy [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

HÌNH ẢNH

...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]