đang làm con 525 mất nguồn mình dùng ATF JTAG repair boot nhưng báo lỗi sau anh em KTP ai biết hay gặp qua xin hướng dẫn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]