khách đem vào con máy i9500 bảo là cắm sạc mất nguồn,kiểm tra thấy kẹp nguồn kim dòng treo 0,1 đứng im tiến hành thay ic nguồn not ok[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]tiến hành đo đạc cuối cùng bị chạm e này đã tét ok nên chia sẽ cho ae,remove con trong ô màu đỏ[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Nguồn : nhatranggsm.vn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]