tình hình là em có nhận của khách máy bị khóa mật khẩu reset xong thi cứ khởi động lại liên tục.ace trên diễn đàn ai có file chuẩn cho em xin với em đang cần gấp em cảm ơn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]