Tình hình bach tuot nhà em đã ra đi ......kinh tế khó khăn chưa múc em nó về nữa anh em nào có lg tool làm ơn cho em xin nck con này với ạ ....thanks anh em đã quan tâm ....c395

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]